ต้องการใช้เงินก้อน จำนองบ้าน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน

จำนองบ้าน คือ การนำบ้านไปยื่นเป็นหลักประกันเพื่อขอเงินด่วน วิธีการนี้มีข้อดีตรงที่เจ้าของบ้าน หรือผู้จำนองจะยังมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเหมือนเดิม ตราบใดที่ยังจ่ายหนี้ตามสัญญาได้เรื่อย ๆ เจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองก็จะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องใด ๆ และต่อให้บ้านยังติดไฟแนนซ์อยู่ ก็สามารถนำบ้านไปจำนองได้

ส่วนข้อเสียของวิธีจำนองบ้านนี้ก็คือ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยาก และต้องรอเป็นเวลานาน อีกทั้งหากผู้สมัครขอ สินเชื่อโฉนดที่ดิน ผิดนัดชำระหนี้เมื่อใด ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ฟ้องร้อง และยึดบ้านไปขายทอดตลาด เพื่อหาเงินใช้หนี้เงินด่วนได้ แต่ขั้นตอนการฟ้องศาลเพื่อดำเนินการค่อนข้างยืดเยื้อ และยุ่งยากทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก

จุดประสงค์การจำนองบ้าน

ในบางครั้งก็มีเหตุให้ ต้องการใช้เงินด่วน เช่น อุบัติเหตุเจ็บป่วย บ้านชำรุด แอร์พัง ค่าเทอมลูก ต่างๆนาๆ ทำให้ต้องเสียเงินก้อนโดยไม่มีเงื่อนไข แต่เงินเก็บที่มีก็ไม่พอ จำเป็นต้องนำบ้านไปจำนองบ้านกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้เท่านั้น โดยการให้ได้เงินมาใช้ให้ทันท่วงที แต่กรรมสิทธิ์ของบ้านยังอยู่ที่เราเหมือนเดิม

หากยังไม่มั่นใจว่าจะ จํานองบ้านที่ไหนดี มีบริการสินเชื่อ ที่หลากหลาย โดยทาง ยินดีรับโฉนดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือที่อยู่อาศัยทุกชนิด เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในเวลาอันรวดเร็ว ยินดีให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้ ได้อุ่นใจในทุกการตัดสินใจทางการเงิน และตัดสินใจไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน

การจำนองบ้านเปรียบได้กับการทำสัญญากู้เงินประเภทหนึ่งโดยมีบ้านเป็นตัวค้ำประกันเอาไว้ทว่าต้องไม่มีการโอนบ้านเกิดขึ้นแต่นำบ้านไปทำการจดทะเบียนสำหรับการระบุเอาไว้ว่าเป็นหลักประกันในการกู้เงินเท่านั้น การทำสัญญาดังกล่าวต้องมีการทำต่อหน้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน กรณีมีการผิดชำระหนี้ผู้รับจำนองต้องมีการฟ้องร้องเนื่องจากกรรมสิทธิ์บ้านยังเป็นของผู้จำนองอยู่ โดยวงเงินของการจำนองบ้านจะไม่ได้สูงมากนักประมาณไม่เกิน 30% จากราคาประเมินหลักทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างบ้านแลกเงินกับจำนองบ้านซึ่งหากมองเผิน ๆ ก็มีความคล้ายคลึงกันตรงที่เป็นการนำเอาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยนี้ไปเป็นหลักค้ำประกันเพื่อนำเอาเงินก้อนมาใช้จ่ายต่าง ๆ บางคนนำมาทำเป็นทุน บางคนนำมาใช้หนี้สิน ฯลฯ คนส่วนมากหากต้องการวงเงินสูง ๆ มักเลือกบ้านแลกเงิน แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการวงเงินมากนักแค่เอาเงินด่วนไปใช้ชั่วคราวก็อาจเลือกจำนองบ้าน