แนะนำ 20 เว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี 2024

แนะนำ 20 เว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี 2024

เว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี 2024 มีหลากหลายเว็บในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ โดยเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 1. Cheezesociety เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ท่องเที่ยว เป็นต้น มีผู้ติดตามจำนวนมาก เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 2. PR Thailand เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 3. PR Thai News เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 4. WePR Thailand เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่เน้นข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป
 5. Zabvariety เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหมวดหมู่ เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ท่องเที่ยว เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 6. ZabPR Thai เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 7. Zizzigo เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่เน้นข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป
 8. Zap Society เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหมวดหมู่ เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ท่องเที่ยว เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 9. Variety PR Thailand เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 10. รับฝากข่าวพีอาร์.net เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี จำนวน 3 เว็บไซต์ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

นอกจากนี้ ยังมีเว็บข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อีกมากมายที่ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี โดยธุรกิจควรเลือกเว็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์

โดยเกณฑ์ในการเลือกเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี 2024 ประกอบด้วย

 • ความครอบคลุมของหมวดหมู่ เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ควรครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหมวดหมู่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
 • จำนวนผู้ติดตาม เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีผู้ติดตามจำนวนมาก เพื่อให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของธุรกิจมีโอกาสถูกอ่านและเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
 • เงื่อนไขการฝากข่าว เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีเงื่อนไขการฝากข่าวที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ธุรกิจสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ตัวอย่างเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ได้แก่

 • Prfreeonline
 • Cheezesociety
 • PR Thailand
 • PR Thai News
 • WePR Thailand
 • Zabvariety
 • ZabPR Thai
 • Zizzigo
 • Zap Society
 • Variety PR Thailand

ตัวอย่างเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีที่เน้นข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคธุรกิจ ได้แก่

 • รับฝากข่าวพีอาร์.net
 • PR Express
 • PR News 24
 • PR Thailand 24
 • PR Station
 • PR Express News
 • PR 24 News
 • PR Station 24
 • PR News Station

ตัวอย่างเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีที่ครอบคลุมข่าวประชาสัมพันธ์จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่

 • Thai PR Center
 • PR Thailand News
 • PR News Center
 • PR News Center Thailand
 • PR News Station Thailand
 • PR Station Center
 • PR Station News Center
 • PR News Center News
 • PR Center News Thailand

ธุรกิจควรเลือกเว็บฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด