ทักษะที่ช่างยนต์ควรมี

ทักษะที่ช่างยนต์ควรมี

ทักษะที่ต้องการ

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์

พื้นฐานของการเป็นช่างยนต์คือมีความรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่าง ๆ แต่หากต้องการเป็นช่างเฉพาะทางก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานพาหนะอื่น ๆ เช่น รถยนต์ระบบผสมผสาน รถมอเตอร์ไซค์ หรือรถไฟฟ้า

มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมยานยนต์อย่างละเอียด

ช่างยนต์ควรมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเครื่องยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่อาจจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น

มีร่างกายที่แข็งแรงและมีทักษะด้านการพัฒนากล้ามเนื้อ

การเป็นช่างยนต์ต้องใช้งานร่างกายค่อนข้างหนัก นอกจากจะต้องแข็งแรงแล้วจะต้องมีความคล่องแคล่วด้วย เพราะในบางครั้งคุณอาจจะต้องยกเครื่องยนต์หนัก ๆ ในระหว่างการทำงาน

ทักษะอื่น ๆ

ทักษะการวินิจฉัย

หน้าที่หลักในการเป็นช่างยนต์คือการตรวจสอบและวินิจฉัยอาการผิดปกติที่เครื่องยนต์ หากคุณมีความสามารถในการวินิจฉัยอาการของเครื่องยนต์ได้ตรงจุด ก็จะสามารถแก้ปัญหาเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยรักษาค่าใช้จ่ายของ ผู้ประกอบการ และลูกค้าไว้ได้อีกด้วย

ความสามารถในการดัดแปลง

เครื่องยนต์มักจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นช่างยนต์ก็ควรจะมีทักษะด้านการดัดแปลง และต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันตลอดเวลา ดังนั้นช่างยนต์จึงต้องพร้อมที่จะดัดแปลงเครื่องยนต์ และโปรแกรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา

ทักษะเกี่ยวกับผู้คน

ช่างยนต์ต้องสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการทราบรายละเอียดปัญหาเครื่องยนต์ และต้องการทราบความคืบหน้า ดังนั้นการมีทักษะการสื่อสารกับผู้คนจะช่วยให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้น