Pneumatic conveying ช่วยแก้ปํญหาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

Pneumatic conveying ช่วยแก้ปํญหาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นการทำงานในระบบอุตสาหกรรมต้องควบคู่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสุขภาพ โรงงานอุตสหกรรมหลายๆแห่งหันมาให้ความสนใจกับกับสุขภาพชีวิตของคนทำงานอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเป็นสิ่งที่นายจ้างทุกคนพึ่งกระทำ ตัวอย่างเช่นฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำงาน การตักผงยาใส่เครื่องผสมที่อาจฟุ้งกระจายเป็นอันตรายต่อคนทำงาน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ

Pneumatic conveying ควบคุมความสะอาดและลดการปนเปื้อนได้ดี สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่จำกัด เหมาะต่อการลำเลียงวัสดุเข้าสู่กระบวนหรือระหว่างในสายงานการผลิต

Pneumatic conveying เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน และปรับปรุ่งระบบการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น ในการลำเลียงของผลิตภัณฑ์ เช่น ผงเม็ดและยาเม็ด แป้ง, น้ำตาลหรือวัสดุอื่น ๆ ลงในเครื่องปั่น มิกเซอร์หรือเครื่องตอกยา แทนที่จะให้คนตัก ซึ่งอาจจะต้องใช้พนักงานถึงหลายคน

Pneumatic conveying ใช้สำหรับลำเลียงวัสดุ ที่มีลักษณะเป็น Bulk Material ประเภท ผง เกล็ด และ เมล็ด โดยวัสดุอยู่ในสภาพแห้ง

Pneumatic conveying ระบบนี้สามารถทำได้ด้วยระบบปิดล้อมไม่เกิดการฟุ้งกระจายขณะลำเลียง และทำงานอัตโนมัติได้ และเมื่อมีเครื่องผสมอยู่ที่สูงที่พนักงานจะต้องยกส่วนผสมขึ้นลงตลอดการทำงาน ซึ่งระบบนี้สามารถลำเลียงขึ้นที่สูงได้ ลดความล้าในการทำงาน จึงเกิดความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมผงซักฟอกและอัตราย ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฎิบัตงานที่ต้องสูดดมสารที่ใช้งานเอนไซม์เข้มข้นกับส่วนผสมผสมอื่นๆเป็นประจำ

Pneumatic conveying จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับขั้นตอนการผลิตผงซักฟอกโดยสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการสบู่ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา (AISE) และอเมริกัน สถาบันทำความสะอาด(AIC) ให้การยอมรับว่าเป้นตัวเลือกที่ดีในการขนถ่ายของวัตถุดิบผลิตผงซักฟอง ลงในเครื่องจักรต่างๆ

Pneumatic conveying ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ที่ต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้างต้นซึ่งระบบลำเลียงจะช่วยตอบโจทย์ได้้อย่างสมบูรณ์