จบแล้วหรือไม่ กับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษต่าง ๆ

โรงงานอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ มากมาย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก สบายในทุกด้านจึงทำให้สังคมในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น และในด้านของธุรกิจต่าง ๆ เองก็มีการพัฒนาในด้านการบริหารงาน การจัดการที่ดีขึ้น แต่ในบางธุรกิจเองก็มีผลกระทบจากการมีเทคโนโลยีที่นำมาใช้ร่วมกับธุรกิจกัน และธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้อีกธุรกิจหนึ่งที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากคือ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งทำไมถึงมีผลกระทบเพราะในปัจจุบันการทำหนังสือ หรือเขียนบทความแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ในเว็บไซต์ หรือโลกออนไลน์ที่มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงทำให้มีผลกระทบอย่างมากกับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษในหลาย ๆ แห่งที่ต้องใช้เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น หนังสือ , วารสาร , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์ และยังมีอื่น ๆ อีกมากที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อเหล่านี้ และหันไปเริ่มธุรกิจที่สามารถทำร่วมกับโลกออนไลน์ได้ จากการปรับเปลี่ยนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นี้ทำให้ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษนั้นขาดรายได้ไปเป็นอย่างมากจากการที่สื่อสิ่งพิมพ์ได้มีการนำธุรกิจของตัวเองไปพัฒนาลงบนโลกออนไลน์ โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจึงเริ่มการลดแรงงานคนที่มีจำนวนมากให้มีจำนวนที่พอดีกับตัวงานและสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงแรกของการพัฒนาทางเทคโนโลยีนี้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษได้พยายามประคองตัวเองให้ได้มากที่สุด จากการที่ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงทำให้เริ่มต้นใหม่ในการปรับเปลี่ยนของธุรกิจในปัจจุบัน

แต่ที่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษนั้นจะมีจุดจบกันทั้งหมดหรือไม่นั้น คงเป็นไปได้ยากเพราะเนื่องจากในการทำงานต่าง ๆ หรือธุรกิจบางธุรกิจเองยังต้องมีการใช้กระดาษในการทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกงานจากการจดลงสมุด หรือการออกบิลใบเสร็จให้ลูกค้าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษเป็นวัสดุในการผลิตออกมา และยังมีคนกลุ่มเก่าที่มีหรือคนกลุ่ม Greatest Generation , Silent Generation กับ Baby Boomer เหล่านี้ก็ยังยึดติดกับการอ่านสื่อต่าง ๆ ในแบบเก่าจากการอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ทั่วไป ดังนั้นแล้วการที่จะมอง “ จบแล้วหรือไม่ กับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ” อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะยังมีคนอีกหลายแบบที่ยังยึดติดกับการใช้กระดาษในงานต่าง ๆ หรือการติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ที่ต้องใช้กระดาษในการผลิตเองก็คงเป็นไปได้ยากที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษจะจบลงได้ง่าย